TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00020

A kedvezményezett neve: Hetes Község Önkormányzata
A projekt címe: „Új óvoda építése a Hetesi Mese – Vár Óvoda számára”
A szerződött támogatás összege: 146 972 174 Ft
A projekt összköltsége: 146 972 174 Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-SO1-2019-00020

A tervezett befejezési határidő: 2021.12.31.
 

A projekt tartalmának bemutatása:

Az óvoda jelenlegi székhelye Hetesen az általános iskola egyik szárnyában, a Vikár Béla utca 1. szám alatt (305/1 hrsz.) található. 100%-ban önkormányzati tulajdonban. Az óvoda fenntartója a Hetes-Csombárd Községi Önkormányzatok Óvodai Társulás Társulási Tanácsa. Az óvoda önállóan működő költségvetési szerv, vállalkozási tevékenységet nem folytat. Csoportjainak száma 2, maximum 40 gyermeket fogadhatnak. Alapító okirata szerint is vállalja a befogadó-szellemiségű, inkluzív nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű, vagy a hátrányos helyzetű gyermekek integrált/integrációs nevelését. A Hetesi Mese – Vár Óvoda kötelező felvételt biztosító körzete: Csombárd és Hetes községek közigazgatási területe. Csombárdról minden gyermek Hetesre jár, őket falubusz hozza-viszi a két település között.

A Hetesi Mese – Vár Óvoda épületét 1982-es építése óta jelentősen csak egyszer újították, 2011-ben, amikor hazai pályázati forrásból nyílászárókat cseréltek, és felújították a vizesblokkot. A szolgáltatás legnagyobb problémája a helyhiány, ami maga után vonja a nevelés, gondozás területén megjelenő szükségleteket. A 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletben és a 24203-1 Magyar Szabványban megfogalmazott minimum feltételek jelenleg nem állnak rendelkezésre. A napi mozgást a csoportszobák előtti öltözőben oldják meg, az elkülönítő helyiség egyben a felnőtt öltöző és tároló is, a vezetői iroda szükség szerint fejlesztő szoba és logopédiai foglalkoztató is, a vasaló-mosó helyiség is több funkciót lát el, zuhanyzó és felnőtt mosdó egyszerre. Az eszközök tárolására nincsen elegendő szertár, a kijáró logopédusok és fejlesztő pedagógusok számára, ha időpontjuk ütközik, nincs elegendő helyiség, és az épület kívülről és belülről is igencsak leromlott állapotban van. Az akadálymentesítés nem felel meg a jelenlegi elvárásoknak.

A projekt átfogó célja, hogy az esélyegyenlőség elvét szem előtt tartva a településen élők számára elérhető legyen a színvonalas óvodai szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint, hogy biztosítva legyenek az egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételei. Cél, hogy a település az óvoda működése révén egyenlő esélyekkel rendelkezzen, csökkenjenek a hozzáférhetőség területi különbségei, és ezzel biztosításra kerüljön a minőségi szolgáltatásokhoz való – kirekesztés nélküli – hozzáférés. Ezen célok elérése hozzájárul a kisgyermeket nevelő szülők helyben maradásához, munkába állásuk elősegítéséhez is különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben. Cél, hogy intézményi szinten komplex fejlesztés és infrastruktúra is megvalósuljon.

A pályázat eredményeként az építendő új óvodaépületben az óvodai ellátás több gyermek számára lesz hozzáférhető, az akadálymentesítéssel lehetővé válik mozgásában korlátozott gyermekek fogadása is. A projekt a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartásával valósul meg. Az infrastrukturális beruházásnál a pályázó figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak, valamint a fogyatékosok és a gyermekek igényeit. A vizuális elemek kialakításában is kiemelt figyelmet fordítanak a korosztály érdeklődési körére, fejlődésének előmozdítására. Továbbá fontos szempont volt a tervezésnél és a későbbiekben a megvalósításnál is, hogy a projektnek nincs klímakockázata