Elhelyezkedés

Hetes község a Dél-Dunántúlon, Somogy megyében a Balaton és a Dráva ölelésében helyezkedik el.

A megyét északon Veszprém, északkeleten Fejér, keleten Tolna, délkeleten Baranya megye, délen Horvátország, nyugaton pedig Zala megye határolja.

Hetes Kaposvártól északnyugatra, 12 kilométerre fekszik. Közúti összeköttetése Kaposvár, Marcali és Somogysárd felé van. 1997-ben kezdték el Hetest Kaposmérővel összekötő 3,6 kilométeres út építését.

Településtörténet

A falu elnevezése a hét számnévből, illetve az azt felvevő hetes szolgáltató nevéből ered. A települést 1237-ben templomos helyként említi először Jakab, somogyi főesperes. De már 1230-ban számon tartják Somogyban a Hetény nemzetséget.

1332-ben a településnek a pápai tizedjegyzék szerint már plébániája volt.

1490-ben a volt országház előcsarnokában függő térképen már kettős karikával jelzett mezőváros volt, amikor Kaposvárnak még nyoma sem akadt. Mátyás a fiának, Corvin Jánosnak adta, amellyel együtt a falu vásártartó jogot is kapott.

1566 után ez a régi virágzó mezőváros annyira elpusztult, hogy a lakosság centrumáthelyezéssel északabbra telepítette.

Az 1660-as pannonhalmi dézsmaváltság jegyzéke szerint Csobáncz várához tartozott.

A XVIII. században a Jankovich család birtokolta, tőlük vásárolta meg gróf Somssich Pongrác 1842-ben, amelynek egészen 1945-ig a család tulajdona volt.

A település két híres szülöttje Vikár Béla és Pete Lajos.

 

Hírességek

Pete Lajos 

A község jeles szülötte Pete Lajos (Hetes, 1867. október 3. - Budapest, 1924. augusztus 2.) jogász, főszolgabíró, aki mint zenész, és főleg mint dalszerző lett neves. Elsősorban testvérének, Pete Márton költőnek a verseit zenésítette meg, dalainak többsége ma is közismert.

Vikár Béla 
Hetes híres szülötte Vikár Béla (Hetes, 1859. április 1.- Dunavecse, 1945. szeptember 22.) etnográfus, műfordító. 1909-ben megjelent Kalevala-fordítása a magyar műfordítás - irodalom legjelentősebb alkotásai közé tartozik. 1890-ben gyorsírással jegyezte le a Somogy megye népköltése (Bp.1926) című dokumetumot. Fonográffelvételeit Bartók Béla jegyezte le.

 

Testvérváros

DUNAVECSE

Vikár Béla, a kiváló népzenegyűjtő, etnográfus és műfordító személye az összekötő kapocs a két település között.

Dunavecse közvetlenül a Duna bal partján terül el Budapesttől 72 km-re délre az 51-es számú főút mellett. 4250 lakost számlál a nagyközség, infrastruktúrája jól kiépített. Az itt lakók életében a mai napig meghatározó jelentőségű a mezőgazdaság. A hagyományos gabonatermelés mellett jelentős szántóföldi kertészet is virágzik. Különösen jelentős termelés folyik sárgabarackból és meggyből, de komoly alma, őszibarack és szőlő ültetvények is találhatók a szórvány gyümölcsösök mellett.

A település életében döntő jelentőségű volt a megépült új Duna-híd átadása, amely a települést Dunaújvárossal köti össze.

 

ILOMANTSI

Ilomatsi Finnországban az Észak-Karéliai régióban helyezkedik el. Lakosainak száma 5.966 fő. A legközelebbi város Joensuu, 72 km (45 km) távolságra, a távolság Helsinki a 511 km (318 mi).A szomszédos települések Lieksa és Joensuu.

 

Hetes Község címerének heraldikai leírása Kerektalpú pajzs vágással és felső mezőjének hasításával három részre osztva. Az első, zöld mezőben hét darab hatágú ezüst csillag. /Körben hat, középen egy./ A második, kék mezőben zöld halmon elhelyezett leveles arany koronán álló, jobbra fordult, kettősfarkú, vörössel fegyverzett arany oroszlán felemelt jobbjában három, hegyével lefelé fordított ezüst nyílvesszőt tart, balját ragadozásra nyújtja. A harmadik, vörös mezőben arany levélkoszorún balharánt elhelyezett arany furulya. Amit Hetes községről tudni kell Hetes Kaposvár Megyei Jogú Várostól 12 km-re észak-nyugati irányban terül el. A település neve a hetes számnévből ered. Nevének eredetére vonatkozóan három elképzelés is van a faluban. Az első verzióként azt említik, hogy a törökdúlás idején egy tűzvész után 7 ház maradt épen. Történészek nem erősítették meg azt az elképzelést, hogy a honfoglaló 7 vezér találkozott Hetesen. A legvalószínűbb, az hogy kereskedelmi központ lévén marhahajtó tőzsérek találkozási helye volt, itt heteltek, és ebből alakult ki a Hetes név. Mátyás király fogadott fiának Corvin Jánosnak adományozza a települést, és ekkor Hetes mezővárosi rangot kap, amelyet közel 40 évig meg is tudott tartani. A település címerében még is a Somssich család címerrészletét vette át, hisz a történészek állítják, Corvin János talán soha nem is volt Hetesen. A falu címerében helyet kapó stilizált hangszer Vikár Béla és Pete Lajos hagyatékára utal, kik a falu szülöttei voltak. A címerben található 7 csillag a település nevére utal.