Hetesen is megalakult a Települési Értéktár Bizottság, melynek feladata összesíteni és rendszerezni a község és környéke területén fellelhető települési és tájegységi értékeket.

A helyi értéktár létrehozásának célja, a térség természeti környezetének, szellemi, anyagi, művészeti  alkotásainak, hagyományainak, összegyűjtése, bemutatása, ezen keresztül az összetartozás erősítése.

A feladat: meglátni és megláttatni egy-egy helyi közösség speciális értékeit.
Az értékek közérdeklődésre tartanak számot, hasznos munka van bennük, egyediek, fenntartandóak. 

Egy érték Települési Értéktárba kerülésére bárki tehet javaslatot. A javaslattevő a benyújtani kívánt értéket az ITT  található adatlap alapján elsősorban elektronikus formában adhatja be a jogszabályok előírásai szerint Hetes Község polgármesteréhez. Az Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatokat megvizsgálja, kategorizálja és javasolhatja az egyes értékeknek a Megyei, illetve a Magyar Értéktárba vételét, azt követően Hungarikummá nyilvánítását.

Mit tekintünk települési értéknek?

  • Agrár és élelmiszer-gazdaság: borászat, mezőgazdasági termékek, élelmiszerek
  • Egészség és életmód: gyógyszerek, gyógynövények, gyógyvíz-és fürdőkultúra
  • Épített környezet: tudatos építési munka eredménye
  • Ipari és műszaki megoldások: kézműipar, kézművesség
  • Kulturális örökség szellemi és tárgyi javai: Tánc, zene, régészeti lelőhelyek,
  • Sport: szabadidő eltöltése, szellemi sport, sportolói életmű, csúcsteljesítmény
  • Természeti környezet: fizikai és biológiai képződmények, ökológiai rendszerek, természeti tájak
  • Turizmus és vendéglátás szellemi és tárgyi termékei, pl.: turisztikai szolgáltatások, programok, étel és italkészítési eljárások
     

A Települési Értéktár Bizottság a lakosság közreműködésével szeretné megvalósítani a helyi értékek felkutatását, és kér mindenkit, akinek tudomása van helyi értékekről, hogy javasolja azok felvételét a HetesiTelepülési Értéktárba.
Az értéktárba felvett értékek sora folyamatosan bővül. Legyen sok örömünk ebben a szép és „értékes” gyűjteményben!

Hetesi Települési Értéktár Bizottság

 

A helyi, megyei, nemzeti értékekkel kapcsolatos hatályos jogszabályok

Nyomtatványok: