1/2019. (I. 23.) önkormányzati rendelet

a 2019. évi illetményalap megállapításáról

Letöltés

2/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Letöltés

4/2019. (V. 02.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló 3/2018.(III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

5/2019. (V. 02.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Letöltés

6/2019. (VI. 14.) önkormányzati rendelet

a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 1/2016 (III.3.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

7/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2019.évi költségvetéséről szóló 3/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

8/2019. (VIII. 27.) önkormányzati rendelet

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Letöltés

1/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról

Letöltés

2/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet

a köznevelési intézményekben igénybevett étkezésért fizetendő térítési díjakról

Letöltés

3/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Letöltés

4/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

5/2018. (IV. 26.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Letöltés

6/2018. (X. 26.) önkormányzati rendelet

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Letöltés

1/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelet

az egészségügyi alapellátás körzeteiről

Letöltés

3/2017. (III. 08.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Letöltés

4/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelet

a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről szóló 7/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

5/2017. (IV. 21.) önkormányzati rendelet

a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Letöltés

6/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Letöltés

7/2017. (VIII. 02.) önkormányzati rendelet

a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

Letöltés

8/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

az avar és növényi hulladék nyílttéri égetéséről szóló 5/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

9/2017. (VIII. 29.) önkormányzati rendelet

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 6/2000. (XI. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

10/2017. (XI. 02.) önkormányzati rendelet

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Letöltés

11/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló 3/2017.(III.08.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

12/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelet

a reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

Letöltés

1/2016. (III. 03.) önkormányzati rendelet

a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

Letöltés

6/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2016.évi költségvetéséről szóló 3/2016.(III.03.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

7/2016. (XI. 11.) önkormányzati rendelet

a szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről

Letöltés

8/2016. (XII. 14.) önkormányzati rendelet

a Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 9/2003. (X. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

1/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet

a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

2/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelet

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Letöltés

3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Letöltés

4/2015. (III. 26.) önkormányzati rendelet

a szociális juttatások rendszeréről (egységes szerkezet)

Letöltés

6/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról és eredménykimutatásról

Letöltés

2/2014. (II. 05.) önkormányzati rendelet

Az állattartás helyi szabályairól

Letöltés

3/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Letöltés

4/2014. (III. 04.) önkormányzati rendelet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet egységes szerkezetben.

Letöltés

6/2014. (IV. 30.) önkormányzati rendelet

az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról és pénzmaradványáról

Letöltés

7/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

a települési hulladékról és közszolgáltatás szervezéséről

Letöltés

8/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelet

Hetes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014 (VI.27.) önkormányzati rendelete A közösségi együttélés alapvető szabályairól

Letöltés

11/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet

a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Letöltés

4/2013. (III. 18.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Letöltés

8/2013. (VIII. 08.) önkormányzati rendelet

A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Letöltés

9/2013. (IX. 09.) önkormányzati rendelet

Az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatáról

Letöltés

13/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelet

Az elismerő címek adományozásáról

Letöltés

15/2013. (XII. 31.) önkormányzati rendelet

A szociális igazgatási ellátások helyi szabályozásáról

Letöltés

6/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet

a védőnői körzetek kialakításáról.

Letöltés

3/2003. (X. 14.) önkormányzati rendelet

Hetes község helyi építési szabályozásáról

Letöltés

6/2000. (XI. 08.) önkormányzati rendelet

a temetőkről és a temetkezési tevékenységről

Letöltés