Hetesi Mese-Vár Óvoda

I.1 Az óvodánk jellemző adatai

Az intézmény székhelye: 7432 Hetes, Hársfa u. 14.
Az intézmény fenntartója: Hetes-Csombárd Községi Önkormányzatok Óvodai Társulás Társulási Tanácsa 
7432 Hetes, Rákóczi u. 34.
Az intézményalapító okiratának kelte: 2013.07. 18.
Az intézmény OM azonosítója: 202671
Az intézmény elérhetősége: Tel.: 82/485-002  mobil: 06/308262913
Email: mesevarovi@kapos-net.hu
Csoportok száma: 2
Szervezeti és Működési Szabályzat Letöltés

I.2. Helyzetelemzés

Óvodánk földrajzi elhelyezkedését nézve Somogy megyében, Kaposvártól 12 km-re Hetes községben található. 1957-ben a volt Somssich kastélyban kezdte meg működését. Az akkori óvoda egy csoportos volt, óvónője Kovács Sándorné Kun Veronika volt, aki 36 évig, nyugdíjazásáig végezte tevékenységét.

1982-ben nagyrészt társadalmi munkával egy új kétcsoportos óvodát építettek az átalakított kastélyhoz. Pár év elteltével harmadik csoport beindítására is szükség volt a magas gyermeklétszám miatt.

2002-2003-as tanévben a demográfiai változások miatt újra kétcsoportos lett intézményünk.

2007-2008-as tanévváltozást hozott az óvoda életében. A gyermeklétszám annyira lecsökkent, hogy csak egy csoporttal működhetett tovább és a fenntartó önkormányzat úgy döntött, hogy társulást hozott létre Somogysárddal és így a Somogysárdi Hétszínvirág óvoda tagintézménye lettünk.

A gyermeklétszám kedvező alakulásának köszönhetően az óvoda 2012-2013-as tanévtől újra két csoporttal működik.

A 2013-2014-es tanév hozta a legnagyobb változást intézményünk életében, hiszen az eddig mindig valahova csatolt intézmény önálló intézmény lett és ekkor kapta meg a Hetesi Mese- Vár Óvoda nevet.

Ebben a tanévben a gyermekek létszáma 44 fő, ebből 4 fő Csombárdról, 2 fő pedig Mezőcsokonyáról jár be iskolabusszal.

Csoportonkénti elosztása a következő:

Micimackó csoport- kis-középsőcsoport 23 fő

Lepkecsoport- középső-nagycsoport 21 fő

Személyi feltételek

Óvodánkban, a nevelőmunka középpontjában a gyermek áll.

A teljes nyitva tartás alatt a nevelőmunka kulcsszereplői az óvodapedagógusok, akiknek elfogadó, segítő, támogató attitűdje modell értékű, mely a gyermeki személyiséget övező bizalom kialakításához szükséges.

Kiegyensúlyozott légkörben, valamennyi munkatársunk folyamatos együttműködésével, összehangolt munkánkkal biztosítjuk a befogadó szellemiségű, inkluzív nevelést alkalmazó óvoda működését. A korszerű pedagógiai munka sokoldalú, tájékozott, képzett óvodapedagógusokat igényel, ezért elengedhetetlen számunkra az önképzés, külső továbbképzés.

Óvodánkban 4 óvodapedagógus, 2 dajka és 1 konyhai kisegítő dolgozik.

Egy óvodapedagógusunk fejlesztőpedagógiai végzettséggel is rendelkezik, így Ő biztosítja a fejlesztésre szoruló gyermekek terápiáját.

A beszédjavításra szoruló gyermekeket hosszú évek óta utazó logopédus látja el.

Óvodai életünk hagyományos ünnepei

Ünnep  Szervezési mód
Mikulás Zárt
Karácsony Zárt
Farsang  Nyílt
Március 15.  Zárt, megemlékezés szinten, jelképek bemutatása
Húsvét Nyílt
Anyák napja Nyílt, Csoportszinten
Madarak és fák napja Kirándulás óvodaszinten
Gyermeknap  Zárt
Évzáró Nyílt, csoportszinten
Gyermekek születésnapja Zárt, csoportszinten

Alternatív lehetőségek óvodánkban:

  • Néptánc
  • Rajz
  • Hittan
  • Foci
  • Úszás
  • Lovaglás