8/2019.(VIII. 8.) HVI vezetői határozat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján Várda községben az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:

 • Az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 4
 • Polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 12

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Várdai Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7442 Várda, Fő u. 94., E-mail: hivatal@hetes.hu), de a Hetesi Helyi Választási Irodánál benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Várda Községi Önkormányzat hivatalos honlapján (www.varda.hu), valamint Várda Községi Önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése értelmében az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése értelmében a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi (2019. augusztus 7.) adatai alapján kell megállapítani.

A választópolgárok számát a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Várda községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a szavazást megelőző hatvanhetedik napi (2019. augusztus 7.) állapot szerint 392 fő.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdése alapján a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

Várda községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2019. augusztus 7-i állapot szerint 392 fő, ezért az Övjt. 9. § (1) bekezdésének alkalmazásával az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát 4 főben, az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásával a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 12 főben állapítottam meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat az Övjt 9. § (1) és (3) bekezdés a) pontján, a Ve. 307/E. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

Hetes, 2019. augusztus 8.

 

dr. Lukács Zoltán
HVI vezető

Határozat letöltése


7/2019.(VIII. 8.) HVI vezetői határozat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján Bodrog községben az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:

 • Az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 4
 • Polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 10

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Bodrogi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7439 Bodrog Kossuth L. 54., E-mail: hivatal@hetes.hu), de a Hetesi Helyi Választási Irodánál benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Bodrog Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.bodrog.hu), valamint Bodrog Község Önkormányzata hirdetőtábláján való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése értelmében az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése értelmében a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi (2019. augusztus 7.) adatai alapján kell megállapítani.

A választópolgárok számát a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Bodrog községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a szavazást megelőző hatvanhetedik napi (2019. augusztus 7.) állapot szerint 314 fő.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdése alapján a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

Bodrog községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2019. augusztus 7-i állapot szerint 314 fő, ezért az Övjt. 9. § (1) bekezdésének alkalmazásával az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát 4 főben, az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásával a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 10 főben állapítottam meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat az Övjt 9. § (1) és (3) bekezdés a) pontján, a Ve. 307/E. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

Hetes, 2019. augusztus 8.

 

dr. Lukács Zoltán
HVI vezető

Határozat letöltése


6/2019.(VIII. 8.) HVI vezetői határozat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján Csombárd községben az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:

 • Egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 3
 • Polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 7

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Csombárdi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7432 Csombárd, Kossuth Lajos u. 45/C., E-mail: hivatal@hetes.hu), de a Hetesi Helyi Választási Irodánál benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Csombárd Községi Önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése értelmében az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése értelmében a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi (2019. augusztus 7.) adatai alapján kell megállapítani.

A választópolgárok számát a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Csombárd községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma szavazást megelőző hatvanhetedik napi (2019. augusztus 7.) állapot szerint 218 fő.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdése alapján a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

Csombárd községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2019. augusztus 7-i állapot szerint 218 fő, ezért az Övjt. 9. § (1) bekezdésének alkalmazásával az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát 3 főben, az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásával a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 7 főben állapítottam meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat az Övjt 9. § (1) és (3) bekezdés a) pontján, a Ve. 307/E. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

Hetes, 2019. augusztus 8.

 

Lukács Zoltán
HVI vezető

Határozat letöltése


5/2019.(VIII. 8.) HVI vezetői határozat

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. október 13. napjára kitűzött választásán a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján Hetes községben az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát az alábbiak szerint állapítom meg:

 • Az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 10
 • Polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma: 30

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Hetesi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7432 Hetes, Rákóczi u. 34., E-mail: hivatal@hetes.hu), de a Hetesi Helyi Választási Irodánál benyújtandó benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. augusztus 11-én (vasárnap) 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Hetes Község Önkormányzata hivatalos honlapján (www.hetes.hu), valamint Hetes Község Önkormányzata hirdetőtábláján való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző hatvanhatodik napon.

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése értelmében az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése értelmében a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző hatvanhetedik napi (2019. augusztus 7.) adatai alapján kell megállapítani.

A választópolgárok számát a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Hetes községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a szavazást megelőző hatvanhetedik napi (2019. augusztus 7.) állapot szerint 970 fő.

A Ve. 307/E. § (3) bekezdése alapján a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

Hetes községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2019. augusztus 7-i állapot szerint 970 fő, ezért az Övjt. 9. § (1) bekezdésének alkalmazásával az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát 10 főben, az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásával a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 30 főben állapítottam meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat az Övjt 9. § (1) és (3) bekezdés a) pontján, a Ve. 307/E. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

Hetes, 2019. augusztus 8.

 

Lukács Zoltán
HVI vezető

Határozat letöltése


4/2019. (II.6.) HVI vezetői határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. § és 4.§-a alapján Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak száma meghatározása tárgyában meghoztam a következő

határozatot

A 2019. évi helyi önkormányzati választáson Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 4 főben határozom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Várdai Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7442 Várda, Fő u. 94.), de a Hetesi Helyi Választási Irodánál (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.) benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. február 9-én 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Várda Községi Önkormányzat hirdetőtábláján, valamint hivatalos honlapján (www.varda.hu) való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 306. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

Az Övjt. 3. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A lakosságszám-adatot a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Várda község lakosságszáma a 2019. január 1-jei állapot szerint 459 fő.

Az Övjt. 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

 1. 100 lakosig 2 fő,
 2. 1000 lakosig 4 fő,
 3. 5000 lakosig 6 fő,
 4. 10 000 lakosig 8 fő.

Várda község lakosságszáma 2019. január 1-jei állapot szerint 459 fő, ezért az Övjt. 4. § b) pontja rendelkezésének alkalmazásával Várda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 4 főben állapítottam meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat az Övjt 3. §-án, a 4. § b) pontján, a Ve. 306. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

Hetes, 2019. február 6.

 

dr. Lukács Zoltán
HVI vezető

Határozat letöltése


3/2019. (II.6.) HVI vezetői határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. § és 4.§-a alapján Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak száma meghatározása tárgyában meghoztam a következő

határozatot

A 2019. évi helyi önkormányzati választáson Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 4 főben határozom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Bodrogi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7439 Bodrog, Kossuth u. 54.), de a Hetesi Helyi Választási Irodánál (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.) benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. február 9-én 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Bodrog Község Önkormányzata hirdetőtábláján, valamint hivatalos honlapján (www.bodrog.hu) való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 306. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

Az Övjt. 3. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A lakosságszám-adatot a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Bodrog község lakosságszáma a 2019. január 1-jei állapot szerint 408 fő.

Az Övjt. 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

 1. 100 lakosig 2 fő,
 2. 1000 lakosig 4 fő,
 3. 5000 lakosig 6 fő,
 4. 10 000 lakosig 8 fő.

Bodrog község lakosságszáma 2019. január 1-jei állapot szerint 408 fő, ezért az Övjt. 4. § b) pontja rendelkezésének alkalmazásával Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 4 főben állapítottam meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat az Övjt 3. §-án, a 4. § b) pontján, a Ve. 306. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

Hetes, 2019. február 6.

dr. Lukács Zoltán
HVI vezető

Határozat letöltése


2/2019. (II.6.) HVI vezetői határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. § és 4.§-a alapján Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tagjainak száma meghatározása tárgyában meghoztam a következő

határozatot

A 2019. évi helyi önkormányzati választáson Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 4 főben határozom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Csombárdi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7432 Csombárd, Kossuth u. 45/C.), de a Hetesi Helyi Választási Irodánál (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.) benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. február 9-én 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Csombárd Községi Önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 306. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

Az Övjt. 3. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A lakosságszám-adatot a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Csombárd község lakosságszáma a 2019. január 1-jei állapot szerint 264 fő.

Az Övjt. 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

 1. 100 lakosig 2 fő,
 2. 1000 lakosig 4 fő,
 3. 5000 lakosig 6 fő,
 4. 10 000 lakosig 8 fő.

Csombárd község lakosságszáma 2019. január 1-jei állapot szerint 264 fő, ezért az Övjt. 4. § b) pontja rendelkezésének alkalmazásával Csombárd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 4 főben állapítottam meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat az Övjt 3. §-án, a 4. § b) pontján, a Ve. 306. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

Hetes, 2019. február 6.

 

dr. Lukács Zoltán
HVI vezető

Határozat letöltése


1/2019. (II.6) HVI vezetői határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. § és 4.§-a alapján Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak száma meghatározása tárgyában meghoztam a következő

határozatot

A 2019. évi helyi önkormányzati választáson Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 6 főben határozom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Hetesi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.), de a Hetesi Helyi Választási Irodánál (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.) benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2019. február 9-én 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Hetes Község Önkormányzata hirdetőtábláján, valamint hivatalos honlapján (www.hetes.hu) való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 306. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

Az Övjt. 3. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete és a megyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A lakosságszám-adatot a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Hetes község lakosságszáma a 2019. január 1-jei állapot szerint 1157 fő.

Az Övjt. 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

 1. 100 lakosig 2 fő,
 2. 1000 lakosig 4 fő,
 3. 5000 lakosig 6 fő,
 4. 10 000 lakosig 8 fő.

Hetes község lakosságszáma 2019. január 1-jei állapot szerint 1157 fő, ezért az Övjt. 4. § c) pontja rendelkezésének alkalmazásával Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 4 főben állapítottam meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat az Övjt 3. §-án, a 4. § c) pontján, a Ve. 306. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

Hetes, 2019. február 6.

 

dr. Lukács Zoltán
HVI vezető

Határozat letöltése


1/2016.(V. 17.) HVI vezetői határozat

1/2016.(V. 17.) HVI vezetői határozat

 

 A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján Bodrog községben a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása tárgyában meghoztam a következő

 

határozatot

 

A Bodrogi Helyi Választási Bizottság által 2016. július 10. napjára kitűzött időközi polgármester választáson Bodrog községben a polgármester jelölt állításához szükséges ajánlások számát 11 főben állapítom meg.

 

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Bodrogi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7439 Bodrog Kossuth L. 54.) de a Hetesi Helyi Választási Irodánál benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2016. május 20-án (péntek) 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

 

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 

Elrendelem a határozatnak Bodrog Község Önkormányzat hivatalos honlapján (www.bodrog.hu), valamint Bodrog Község Önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételét.

 

INDOKOLÁS

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik (2016. május 13.) napot követő munkanapon.

 

Az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

 

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése értelmében a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik (2016. május 13.) napi adatai alapján kell megállapítani.

 

A választópolgárok számát a Nemzeti Választási Iroda elektronikus úton küldött értesítése tartalmazta, mely alapján Bodrog községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2016. május 13-i állapot szerint 349 fő.

 

A Ve. 307/E. § (3) bekezdése alapján a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

 

Bodrog községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2016. május 13-i állapot szerint 349 fő, ezért az Övjt. 9. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásával a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 11 főben állapítottam meg.

 

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

 

A határozat az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontján, a Ve. 307/E. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

 

 

Hetes, 2016. május 17.

 

dr. Lukács Zoltán
HVI vezető


8/2014. (VIII. 18.) HVI vezetői határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján Várda  községben az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása tárgyában meghoztam a következő

határozatot

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán Várda községben az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások számát 5 főben, a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 13 főben állapítom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Várdai Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7439 Várda, Fő. u. 94.) de a Hetesi Helyi Választási Irodánál benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 21-én (csütörtök) 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Várda Község Önkormányzat hivatalos honlapján (www.varda.hu), valamint Várda Község Önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő (2014. augusztus 18.) munkanapon.

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése értelmében az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése értelmében a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi (2014. augusztus 15-i) adatai alapján kell megállapítani.

A választópolgárok számát a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Várda községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2014. augusztus 15-i állapot szerint 424 fő.

A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

Várda községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2014. augusztus 15-i állapot szerint 424 fő, ezért az Övjt. 9. § (1) bekezdésének alkalmazásával az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát 5 főben, az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásával a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 13 főben állapítottam meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat az Övjt 9. § (1) és (3) bekezdés a) pontján, a Ve. 307/E. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

 

Hetes, 2014. augusztus 18.

dr. Lukács Zoltán
HVI vezető


7/2014. (VIII. 18.) HVI vezetői határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján Csombárd községben az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása tárgyában meghoztam a következő

határozatot

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán Csombárd községben az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások számát 3 főben, a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 8 főben állapítom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Csombárdi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7432 Csombárd, Kossuth Lajos u. 45/C) de a Hetesi Helyi Választási Irodánál benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 21-én (csütörtök) 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Csombárd Község Önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő (2014. augusztus 18.) munkanapon.

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése értelmében az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése értelmében a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi (2014. augusztus 15-i) adatai alapján kell megállapítani.

A választópolgárok számát a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Csombárd községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2014. augusztus 15-i állapot szerint 240 fő.

A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

Csombárd községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2014. augusztus 15-i állapot szerint 240 fő, ezért az Övjt. 9. § (1) bekezdésének alkalmazásával az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát 3 főben, az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásával a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 8 főben állapítottam meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam. 

A határozat az Övjt 9. § (1) és (3) bekezdés a) pontján, a Ve. 307/E. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

Hetes, 2014. augusztus 18. 

dr. Lukács Zoltán
HVI vezető


6/2014. (VIII. 18.) HVI vezetői határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján Bodrog községben az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása tárgyában meghoztam a következő

határozatot

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán Bodrog községben az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások számát 4 főben, a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 11 főben állapítom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Bodrogi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7439 Bodrog Kossuth L. 54.) de a Hetesi Helyi Választási Irodánál benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 21-én (csütörtök) 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Bodrog Község Önkormányzat hivatalos honlapján (www.bodrog.hu), valamint Bodrog Község Önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő (2014. augusztus 18.) munkanapon.

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése értelmében az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése értelmében a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi (2014. augusztus 15-i) adatai alapján kell megállapítani.

A választópolgárok számát a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Bodrog községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2014. augusztus 15-i állapot szerint 353 fő.

A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

Bodrog községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2014. augusztus 15-i állapot szerint 353 fő, ezért az Övjt. 9. § (1) bekezdésének alkalmazásával az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát 4 főben, az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásával a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 11 főben állapítottam meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat az Övjt 9. § (1) és (3) bekezdés a) pontján, a Ve. 307/E. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

 

Hetes, 2014.  augusztus 18.

dr. Lukács Zoltán
HVI vezető


5/2014. (VIII. 18.) HVI vezetői határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 307/E. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése és 9. § (3) bekezdés a) pontja alapján Hetes községben az egyéni listás jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számának megállapítása tárgyában meghoztam a következő

határozatot

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán Hetes községben az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások számát 10 főben, a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 29 főben állapítom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Hetesi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.), de a Hetesi Helyi Választási Irodánál benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. augusztus 21-én (csütörtök) 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Hetes Község Önkormányzat hivatalos honlapján (www.hetes.hu), valamint Hetes Község Önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője, a főpolgármester-jelölt, valamint a megyei lista állításához szükséges ajánlások számát a területi választási iroda vezetője állapítja meg szavazást megelőző ötvennyolcadik napot követő (2014. augusztus 18.) munkanapon.

Az Övjt. 9. § (1) bekezdése értelmében az egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja szerint polgármesterjelölt az, akit a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése értelmében a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző ötvennyolcadik napi (2014. augusztus 15-i) adatai alapján kell megállapítani.

A választópolgárok számát a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Hetes községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2014. augusztus 15-i állapot szerint 958 fő.

A szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

Hetes községben a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma a 2014. augusztus 15-i állapot szerint 958 fő, ezért az Övjt. 9. § (1) bekezdésének alkalmazásával az egyéni listás képviselőjelölt állításához szükséges ajánlások számát 10 főben, az Övjt 9. § (3) bekezdés a) pontja alkalmazásával a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát 29 főben állapítottam meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat az Övjt 9. § (1) és (3) bekezdés a) pontján, a Ve. 307/E. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

 

Hetes, 2014.  augusztus 18. 

dr. Lukács Zoltán
HVI vezető


4/2014.(II.14.) HVI vezetői határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. § és 4.§-a alapján Várda Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak száma meghatározása tárgyában meghoztam a következő

határozatot

A 2014. évi helyi önkormányzati választáson Várda Község Önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 4 főben határozom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Várdai Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7442 Várda, Fő utca 94.) de a Hetesi Helyi Választási Irodánál benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 17-én 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Várda Község Önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 306. §-ában foglalt rendelkezés szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

Az Övjt. 3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei megyei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A lakosságszám-adatot a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Várda község lakosságszáma a 2014. január 1-jei állapot szerint 482 fő.

Az Övjt. 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

 1. 100 lakosig 2 fő,
 2. 1000 lakosig 4 fő,
 3. 5000 lakosig 6 fő,
 4. 10 000 lakosig 8 fő,

Várda község lakosságszáma 2014. január 1-jei állapot szerint 482  fő, ezért az Övjt. 4. § b) pontja rendelkezésének alkalmazásával Várda Község Önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 4 főben állapítottam meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat az Övjt 3. §-án, a 4. § b) pontján, a Ve. 306. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

 

Hetes, 2014. február 11.

 

dr. Lukács Zoltán
HVI vezető


3/2014. (II.14.) HVI vezetői határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. § és 4.§-a alapján Csombárd Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak száma meghatározása tárgyában meghoztam a következő

határozatot

A 2014. évi helyi önkormányzati választáson Csombárd Község Önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 4 főben határozom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Csombárdi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7432 Csombárd, Kossuth Lajos u. 45/C), de a Hetesi Helyi Választási Irodánál benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 17-én 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Csombárd Község Önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 306. §-ában foglalt rendelkezés szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

Az Övjt. 3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei megyei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A lakosságszám-adatot a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Csombárd község lakosságszáma a 2014. január 1-jei állapot szerint 297 fő.

Az Övjt. 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

 1. 100 lakosig 2 fő,
 2. 1000 lakosig 4 fő,
 3. 5000 lakosig 6 fő,
 4. 10 000 lakosig 8 fő.

Csombárd község lakosságszáma 2014. január 1-jei állapot szerint 297 fő, ezért az Övjt. 4. § b) pontja rendelkezésének alkalmazásával Csombárd Község Önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 4 főben állapítottam meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat az Övjt 3. §-án, a 4. § b) pontján, a Ve. 306. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

 

Hetes, 2014. február 11.

 

dr. Lukács Zoltán
HVI vezető


2/2014. (II.14.) HVI vezetői határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. § és 4.§-a alapján Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak száma meghatározása tárgyában meghoztam a következő

határozatot

A 2014. évi helyi önkormányzati választáson Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 4 főben határozom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Bodrogi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7439 Bodrog Kossuth L. 54.) de a Hetesi Helyi Választási Irodánál benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 17-én 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Bodrog Község Önkormányzat hivatalos honlapján (www.bodrog.hu) valamint Bodrog Község Önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 306. §-ában foglalt rendelkezés szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

Az Övjt. 3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei megyei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A lakosságszám-adatot a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Bodrog község lakosságszáma a 2014. január 1-jei állapot szerint 426 fő.

Az Övjt. 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

 1. 100 lakosig 2 fő,
 2. 1000 lakosig 4 fő,
 3. 5000 lakosig 6 fő,
 4. 10 000 lakosig 8 fő.

Bodrog község lakosságszáma 2014. január 1-jei állapot szerint 426 fő, ezért az Övjt. 4. § b) pontja rendelkezésének alkalmazásával Bodrog Község Önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 4 főben állapítottam meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat az Övjt 3. §-án, a 4. § b) pontján, a Ve. 306. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

 

Hetes, 2014. február 14.

 

dr. Lukács Zoltán
HVI vezető


1/2014. (II.14.) HVI vezetői határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. § és 4.§-a alapján Hetes Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak száma meghatározása tárgyában meghoztam a következő

határozatot

A 2014. évi helyi önkormányzati választáson Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 6 főben határozom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Hetesi Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7432 Hetes, Rákóczi u. 34.), de a Hetesi Helyi Választási Irodánál benyújtandó kifogással lehet élni. A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2014. február 17-én 16.00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem a határozatnak Hetes Község Önkormányzat hivatalos honlapján (www.hetes.hu) valamint Hetes Község Önkormányzat hirdetőtábláján való közzétételét.

INDOKOLÁS

A Ve. 306. §-ában foglalt rendelkezés szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát.

Az Övjt. 3. §-a értelmében a települési önkormányzat képviselő-testülete tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választása évének január 1-jei megyei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

A lakosságszám-adatot a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Hetes község lakosságszáma a 2014. január 1-jei állapot szerint 1.138 fő.

Az Övjt. 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma:

 1. 100 lakosig 2 fő,
 2. 1000 lakosig 4 fő,
 3. 5000 lakosig 6 fő,
 4. 10 000 lakosig 8 fő.

Hetes község lakosságszáma 2014. január 1-jei állapot szerint 1.138 fő, ezért az Övjt. 4. § c) pontja rendelkezésének alkalmazásával Hetes Község Önkormányzat képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát 6 főben állapítottam meg.

A fenti jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

A határozat az Övjt 3. §-án, a 4. § c) pontján, a Ve. 306. §-án, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 208. §-án, 209. § (1) bekezdésén, 210. § (1) bekezdésén, 212. § (1)-(3) bekezdésein alapul.

 

Hetes, 2014. február 14.

 

dr. Lukács Zoltán
HVI vezető