3/2019. (VIII. 26.) HVB határozat

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a bizottság átruházza az elnökre azon hatáskörét, hogy

  1. a benyújtott kifogást illetékesség hiányában az annak elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező választási bizottsághoz áttegye,
  2. a bizottság határozatát kijavítsa név-, szám-, más elírás esetén, ha nem hat ki az ügy érdemére
  3. a megválasztott képviselőknek a megbízólevelet átadja.