2/2014. (VIII. 22.) HVB határozat

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a bizottság elnökhelyettesének Szabó Jánosnét választotta meg.