Hetesi kultúrház felújítása

Kedvezményezett neve: Hetes Község Önkormányzata
Pályázati felhívás neve:  Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
Pályázati felhívás kódszáma VP6-7.2.1-7.4.1.1-16
Projekt címe: Hetesi Kultúrház felújítása
Projekt azonosító száma:   1774455256
Szerződött támogatás összege: 49.999.982,-Ft
Támogatás mértéke: 90%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019. május 30.

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A cél egy olyan kulturális központ kialakítása, amelye különleges tervezési megoldások és adaptáció nélkül biztosítja a lehető legtöbb ember számára a legteljesebb és legönállóbb használhatóságot. A fejlesztéssel megvalósuló kulturális központ egyszerre elégíti ki a nők és a férfiak igényeit, hiszen mind a hagyományőrző körben, mind a nyugdíjas klubban is mindkét nem képviselteti magát. A gyermekek számára programokat tervezünk, amelyek során az egészséges életmódra és a szabadidő hasznos eltöltésére tanítjuk őket. Az idősek a helyiségben tarthatják majd rendezvényeiket, és itt tudnak próbálni a színvonalas műsoraikhoz. A fejlesztéssel az épület akadálymentesség válik, így a fogyatékkal élők is részt tudnak venni a közösségi életben.

Hetesi kultúrház felújítása, amely magában foglalja a nyílászárók cseréjét, az épület külső hő és vízszigetelését, a fűtés rekonstrukcióját, világításkorszerűsítését, mellyel a mai kor követelményeinek megfelelő.

Az épületben a Községi Könyvtár és az Ifjúsági klub, valamint a Kultúrház fog működni. A helyi nyugdíjas klub rendezvényei is a jövőben itt kerülnek megtartásra. Az Ifjúsági Klub kulturális és sport programokat (asztalitenisz, darts, konditerem) is itt rendezzük meg.

A pályázat részeként megvalósul az épület akadálymentesítése, amely illeszkedik a Helyi esélyegyenlőségi tervben meghatározott célokhoz, mely a teljes akadálymentesítést irányozta elő a fogyatékkal élők életminőségének javítása érdekében. Az akadálymentesítéssel a községben élő idősek is aktívabban részt tudnak venni a község életében.

A helyi esélyegyenlőségi tervben megállapításra került, hogy a településen magas a hátrányos helyzetű gyermekek száma, az ő felzárkóztatásukat is szolgálják az épületben megrendezendő programok.

Az épület szerkezetek hőszigetelése a 7/2006. TNM rendelet szerint, költségoptimalizált szinten, úgy lesz szigetelve, hogy az épület elkészült állapotban az energetikai besorolása „DD” minőséget kielégítse.

A meglévő belső útra kapcsolódva kerül kiépítésre az épület déli homlokzata előtt a végleges térburkolat amely tartalmazza az épület OTÉK rendelet szerinti parkoló mennyiséget, valamint a parkolókat.

Az épületfelújításról készült fotódokumentáció a galéria menupüntban megtekinthető