Hetesi Helyi Választási Bizottság

Elérhetőség: 7432 Hetes, Rákóczi u. 34.

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

Helyi Választási Bizottság tagjai
Pelőcz Sándor elnök
Szabó Jánosné elnökhelyettes
Sándor Tiborné tag
Békei Mária tag 
Takács Ildikó tag 
Horváth László Jánosné póttag
Bartekné Bayer Emese póttag

A Hetesi Helyi Választási Bizottság öt tagját és két póttagját a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője javaslatára 2019. augusztus 26-án választotta meg Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete.