Az egyes adónemekre, az adók módjára behajtandó köztartozásokra, valamint az eljárási illeték kiegyenlítésére történő befizetéseiket az OTP Bank NyRt-nél vezetett, adónemenként elkülönített számlákra kell teljesíteni, melyek számai az alábbiak :

Hetes

Építményadó 11743002-15397548-02440000
Magánszemélyek kommunális adója 11743002-15397548-02820000
Vállalkozók kommunális adója 11743002-15397548-02990000
Helyi iparűzési adó 11743002-15397548-03540000
Gépjárműadó 11743002-15397548-08970000
Talajterhelési díj 11743002-15397548-03920000
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 11743002-15397548-08660000
Bírság 11743002-15397548-03610000
Késedelmi pótlék 11743002-15397548-03780000
Idegen bevételek 11743002-15397548-04400000
Hatósági eljárási illeték 11743002-15397548-03470000
Egyéb bevételek 11743002-15397548-08800000