Római Katolikus Plébánia

Katolikus templom Hetesen

Portik József  plébános
Egyház címe:  7432 Hetes, Ady E. u. 26.
Telefon:  82/485-258

Hetes négy faluval: Csombárddal, Mezőcsokonyával, Jutával és Várdával Árpád alkot plébániát. Hetesen a Szent György plébániatemplom műemlék jellegű barokk falai ma is őrzik az ősi román és gótikus falmaradványokat.

Istentiszteletek:
Minden vasárnap
Hetes:  11:00 
Juta:  12:00 
Csombárd:  08:30 
Mezőcsokonya: 09:30 
Várda:  14:30

Juta Árpád vezér fiának, Jutasnak nevéről beszél. Temploma 1782-ben épült szecessziós stílusban. 

Csombárd ékessége az 1993. október 10-én felszentelt Magyarok Nagyasszonya templom, mint az új Kaposvári Egyházmegye első új temploma. 
Mezőcsokonya népe 1973-ban szenteltette modern stílusú templomát, megörökítve a volt iskolakápolna berendezését. 
Várdán 1806-ban épült a mai templom Szent László tiszteletére. Több felújítás után tündöklő szépségű épület.

 

Református Egyház

Református templom Hetesen

Kutasiné Molnár Boglárka református lelkipásztor
Laczó Bálint egyházközségi gondnok
Egyház címe:  7432 – Hetes, Vikár Béla utca 14.
Telefon:  +36-30/339-22-61
Istentisztelet:  minden vasárnap 08:30
Óvodai és iskolai hitoktatás:  kedd

A Hetesi Református Egyházközség eredete a reformáció korára nyúlik vissza, egy 1725-ös anyakönyvi bejegyzés szerint:  „A templomnak gerendáján észak felől való részén ezen írás vagyon: 1596-dik esztendő, amelyből megtetszik e mi eklésiánknak régisége, aki nem hiszi, nézze meg az említett részén a gerendának, megláthatja”.  A Hetesi Református Egyházközség első ismert lelkipásztora 1618-ban Szeremlei Tamás volt. A lelkészek névsorában találjuk Vikár Béla etnográfus és műfordító nagyapját, Vikár Jánost is, aki 1853-54, majd 1856-67 között szolgált a gyülekezetben.

A ma használt református templom 1847-ben készült el, tornyában három harang lakik. Orgonája Kálvin János reformátor születésének 400. évfordulóján készült, jelenleg felújításra szorul.

A gyülekezet kis létszáma miatt jelenleg önálló lelkészi állást nem tud fenntartani, ezért Kaposmérőhöz tartozik.

 

Metodista Egyház

Metodista templom HetesenKurdi Zoltán, Vigh Bence  
Telefon: 20/824-8813
Egyház címe:  7432 Hetes, Sétáló u. 33/b

 

Istentiszteletek:
Szerda 18.00 Biblia- óra
Péntek 16.00 - 19:00 Tiniklub
Vasárnap  14.30 Istentisztelet