Fő kedvezményezett: Kaposmérő Községi Önkormányzat

Projekt címe: Humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése a Zselicben

Szerződött támogatás összege: 249 057 081 Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 100 %

Projekt tartalmának bemutatása: A projekt során a Kaposvár járás nyolc önkormányzata, valamint két járási nonprofit szervezet alkotta konzorcium célja a humán szolgáltatások és közösségek fejlesztése. A Kaposmérő Községi Önkormányzat által vezetett konzorcium településeinek összlakossága 9.357 fő. A projekt célja az EFOP 1. prioritás célkitűzéseihez kapcsolódóan, a települések helyi esélyegyenlőségi programjában (HEP), az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetének javítása érdekében tervezett intézkedések megvalósításának támogatása, kiegészítve, illetve megerősítve az egyéb humán ágazati fejlesztési programok által megfogalmazott célok elérését is. Így a projekt alapvető célja a társadalmi felzárkózás érdekében, a területi különbségek csökkentése, a minőségi humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, továbbá a helyi esélyegyenlőségi programokban feltárt problémák komplex, a helyi közösségekre és erőforrásokra alapuló kezelését célzó területi hatókörű fejlesztési programok megvalósításának támogatása.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00099