Csillagszem Bölcsőde

Cím: 7432 Hetes Hársfa u.10.
Tel: 30/756-9074
Mobil:  06-30-756-9074
Email:  csillagszembolcsi@gmail.com
Intézményvezető:  Kéhlerné Baracsi Piroska
Szakmai vezető:  Gál Ramóna

Kaposvártól 12 km-re fekvő Hetes településen 2011. augusztus 18-án adták át hivatalosan a Csillagszem Bölcsődét, mely Európai Uniós pályázat segítségével épülhetett meg. A bölcsőde a legmodernebb, legkorszerűbb, az uniós szabványoknak teljes mértékben megfelelő berendezési tárgyakkal büszkélkedhet. Az épületben a két csoportszobán kívül mosdó-tisztázó helyiséget, átadó helységet, mozgáskorlátozott mosdót, orvosi szobát, nevelői helységet, vezetői irodát, felnőtt mosdót, mosó-szárító helységet, kazánházat és melegítő konyhát találunk. Az akadálymentesítés követelményének megfelelve minden helység neve Braille írással is megtalálható, az egyik csoportszobában beépítésre került az indukciós hurok, a másik csoportszobában pedig szükség esetén egy mobil indukciós hurok hivatott az akadályok leküzdésének segítésére. Továbbá az egész épületet úgy tervezték, hogy minden helyiséget kerekesszékkel is meg lehessen közelíteni. 

A bölcsődéhez tartozik egy udvar, ahol fából készült csúszdák, házikó, homokozó, vonat, busz, mászóka, kötélalagút, játéktároló biztosítja a gyermekek fejlődésének elősegítését. A bölcsőde 24 férőhellyel rendelkezik, 2 csoport működik: Mocorgók – csecsemők és kistipegők, valamint Huncutkák – tipegők és kisóvodások. Az egyenletes teherelosztás elve miatt nem lehetett tiszta életkori csoportokat létrehozni, ezért mindkét csoport életkorilag heterogén lett.

A bölcsőde működését az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szabályozza. A bölcsődei ellátás a gyermekjóléti alapellátások közé tartozik, melyeket a törvény IV. fejezete szabályoz. A törvény szabályozza többek között az intézményi dokumentációt, a térítési díjakat, a fenntartó feladatait, a működéshez szükséges feltételeket, stb. 

A Csillagszem Bölcsőde az Ezüstjuhar Szociális Központhoz tartozik, melynek vezetője Kéhlerné Baracsi Piroska. Ő látja el az Ezüstjuhar Nyugdíjasház és a Csillagszem Bölcsőde munkáltatói jogkörét. A bölcsőde szakmai vezetője Gál Ramóna, ő felel a bölcsődében történő szakmai munkáért. Az intézmény fenntartója Hetes Község Önkormányzata, működési területe Somogy megye közigazgatási területe. Az intézmény bölcsődére vonatkozó közfeladatai „A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet” 34. §. és 35. §. alapján kerültek meghatározásra. Az alapító okiratban rögzítésre került többek között az is, hogy az 1997. évi XXI. törvény értelmében a bölcsődében sor kerülhet sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére, mivel az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket a fenntartó biztosítja.

A bölcsőde alapvető célja, hogy segítse a kisgyermekes családokat, elsősorban az anyukákat a foglalkoztatási rendszerbe történő visszailleszkedésben. Ezt a célt szolgálja a kaposvári bölcsődéknél hosszabb nyitvatartási idő (06-18-ig) is. A gyermekek napját a folyamatos napirend határozza meg, amely azonban nem jelent merev korlátokat. A kisgyermeknevelők tisztában vannak a módszertani levelek, útmutatók tartalmával, és legjobb tudásuk szerint alkalmazzák is. Figyelembe veszik a gyermekek egyéni sajátosságait, ehhez mérten fejlesztik, értékelik őket. A saját gondozónő rendszer segíti a gyermekek beilleszkedését, az érzelmi biztonság kialakulását. Ezt a rendszert a későbbiekben felmenő rendszerben szeretnék alkalmazni.

Munkatársak

A Csillagszem Bölcsőde munkáit az intézményvezető, szakmai vezető, gyógypedagógus, kisgyermekgondozó-nevelők, technikai személyzet, közhasznú munkavállalók, a karbantartó, a megbízási szerződéses gyermekorvos végzi.

Mit kínál a Csillagszem Bölcsőde?

Nyugodt, csendes környezetet a lakópark szívében

Esztétikus környezet

 

Sószobát, mely jótékony, immunerősítő hatással bír

Fejlesztő tevékenységeket

Új, biztonságos, az európai uniós szabványoknak megfelelő játékkészletet, akadálymentesített épületet, rendezett udvart

A művészet eszközeivel történő személyiségfejlesztést, heti rendszerességgel (művészterapeuta segítségével)

Magas színvonalú programok, ünnepek Programokat, melyek a szülői kompetencia erősítését célozzák (pl.: baba-mama klub, bölcsőde-kóstolgató, ünnepek)

 

 


„Embert nevelni a legszebb hivatás,
Légy nemes, gazdaglelkű ember,
Hogy emberré tehess másokat,
A magad embersége által.”
/Móricz Zsigmond/