2020. március 19.

Sajtóközlemény

Csónak motor beszerzése

Írásbeli összefoglaló
támogatási kérelem azonosító száma: 1954762222

Hetesi Vikár Béla Horgász Egyesület az Észak Kaposi Partnerek
Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett VP6-19.2.1.-
31-1.1.2-17 kódszámú Civil szervezetek eszközfejlesztése felhívására
beadott „Csónak motor beszerzése” című pályázata 294 997 Ft
támogatásban részesült. A kapott támogatásból 1 db Yamaha F4BMHS
típusú csónakmotor beszerzésére került sor. Az egyesület mindennapi
tevékenysége során biztosítja tagjai és az idelátogató horgászok számára
a sportoláshoz szükséges feltételeket. Korszerű és horgász-célú
halgazdálkodást folytat a kezelésében lévő vízterületeken. A beszerezett
csónakmotor használatával gyorsabban jutunk el a tavon a
munkavégzések helyszínére, és sokkal több feladatot tudunk ellátni egy
nap alatt, ez különösen fontos, mert az időjáráshoz alkalmazkodnunk kell
egyes kezelési feladatok során így nagyon nagy jelentősége van, hogy
feladatainkat minél gyorsabban el tudjuk végezni. A beszerzett
csónakmotor így óriási segítséget jelent egyesületünk számára.

 

2019. december 18.

Sajtóközlemény

ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE

A kedvezményezett neve: Hetes Község Önkormányzata
A projekt címe: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
A szerződött támogatás összege: 103.997.225,-Ft
A projekt összköltsége: 114.483.852,- Ft
Hetes Község Önkormányzata nem elszámolható hozzájárulása: 5.087.556,-Ft
Csombárd Községi Önkormányzat nem elszámolható hozzájárulása3.858.788,-Ft
Várda Községi Önkormányzat nem elszámolható hozzájárulása: 1.540.283,-Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.12.31.
A projekt azonosító száma: TOP-3.2.1-15-SO1-2016-00030

A projekt tartalmának bemutatása:
A projektben Hetes, Csombárd és Várda községek önkormányzatai épületeinek épületenergetikai korszerűsítése valósult meg. A projekt keretében Hetesen a Közös Önkormányzati Hivatal és az „Ezüstjuhar” idősek otthona, Várdán az Önkormányzat hivatalának épülete (benne közcélú edzőterem), Csombárdon egy többfunkciós épület (közigazgatási funkciót ellátó és kiszolgáló helyiségekkel, könyvtárral, orvosi rendelővel), itt működik az önkormányzat is került korszerűsítésre.

A fejlesztés eredményeképpen jelentős üzemeltetési költségmegtakarítás keletkezik az önkormányzatoknál. A rezsiköltségek drasztikus csökkentését érjük el a beruházás megvalósításával melynek révén várakozásaink megfelelően az épületek energiaköltsége 30-40%-kal alacsonyabban alakul. A térségben nem eléggé elterjedtek a megújuló energiát hasznosító berendezések, ezért a fejlesztéssel a lakossági és az önkormányzati szféra szemléletformálásához is hozzájárulunk.

A projektben olyan mértékű épületenergetikai beruházást valósítottunk meg, melynek hatására jelentősen lecsökken a szén-dioxid kibocsájtás, és nő a megújuló energia felhasználás aránya. A felújítás révén az energia hatékonyság által jelentős fosszilis energia megtakarítás keletkezik.

A projekt keretében az épületek homlokzati hőszigetelése és a napelemek (Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal) telepítése történt.
Gépészeti korszerűsítésre az Hetesen az Ezüstjuhar Szociális Otthonban, valamint Csombárd önkormányzata és Várda önkormányzata épülete esetében került sor. Ezen tevékenységek mellett megvalósítottuk a felhívás által kötelezően előírt akadálymentesítést, képzést és folyamatosan biztosítottuk a nyilvánosságot.

A projekt eredményeként az épületek fenntarthatósága és használhatósága nagymértékben nőtt. Az elsődleges környezeti hatása, CO2 kibocsátási és megújuló energia termelése mellett, a projekt biztosítja a megfelelő színvonalú közszolgáltatások elérését a településeken.

A projektet Hetes Község Önkormányzata a Somogy Megyei Önkormányzattal, Várda Községi Önkormányzattal és Csombárd Községi Önkormányzattal közösen, konzorcium formájában valósította meg. A konzorcium vezetője Hetes Község Önkormányzata volt.

A feladatok megosztását a konzorciumi szerződés szabályozza. A Somogy Megyei Önkormányzat vett részt a projekt előkészítésében és végrehajtásában valamint a projektmenedzsmenti feladatok ellátásában.

Az elkészült beruházás üzemeltetése, fenntartása a jelenlegi keretek között folytatódik. Az épületeket az egyes községi önkormányzatok tarják fenn, üzemeltetik.

Az épületek energetikai korszerűsítése által a pályázati felhívásban foglaltaknak, a hatályos jogszabályi előírásoknak és a kor követelményeinek megfelelő épületek állnak az önkormányzatok rendelkezésére, amelyek a lakosság igényeit is teljes mértékben kielégítik.

 


2017. január 26.

Sajtóközlemény

hETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00033 SZÁMÚ PÁLYÁZAT KERETÉBEN CSATLAKOZIK AZ ASP KÖZPONTHOZ

Hetes Község Önkormányzat, mint a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal székhelyönkormányzata sikeresen pályázott informatikai eszközök beszerzésére. A fejlesztés eredményeként a Hetes, Csombárd, Bodrog és Várda községek önkormányzatai feladatait ellátó Hivatal csatlakozik az ASP központhoz.

A KÖFOP Irányító Hatóságának vezetője 2016. november 22-én meghozott döntése értelmében Hetes Községi Önkormányzatának KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00033 kódszámú, ,, HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA " című pályázatát 5.999.930,- Ft vissza nem térítendő támogatásra érdemesnek minősítette. A támogatás intenzitása 100%. A projekt az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásában valósul meg.

A pályázati program célul tűzte ki a közigazgatás színvonalának javítását, valamint az átláthatóság, a hatékonyság és az ügyfélközpontúság növelését. Ennek keretében cél az egységesített elektronikus ügyintézési módok bevezetése is. Fenti célok eléréséhez a Kormány az előző fejlesztési ciklusban már kipróbált ASP technológiát vezeti be országos szinten az önkormányzatok napi ügyvitelébe.

A projekt során, az ASP központhoz való csatlakozás által megvalósul az önkormányzatnál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informatikai eszközökkel való támogatása, valamint az önkormányzati munka egységességének biztosítása.

A projekt 2018. június 30-án zárul.

 

Hetes, 2017. január 26

„HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

Sajtóközlemény

2015. július 21.

Közel 60 millió forintból újul meg Hetesen a házoirvosi, fogorvosi és védőnői rendelő

Júliusban hét települést is érintő felújítási munkálatok veszik kezdetüket a helyi egészségügyi ellátás színvonalának emelése érdekében. A beruházás keretében Hetes település háziorvosi, fogorvosi és védőnői rendelői is megújulnak. A környező települések lakói számára is egészségügyi alapellátást biztosító épületet közel 60 millió forintos uniós támogatással korszerűsítik.

Hetes háziorvosi, fogorvosi és védőnői rendelőjében komplex belső átalakítás zajlik majd a nyár során. Itt az teljes körű akadálymentesítés mellett új nyílászárókat kap az épület, a környezettudatosság jegyében pedig fűtéskorszerűsítést hajtanak végre, amely gazdaságosabb üzemeletetést biztosít az Önkormányzat részére. A pályázat keretében megújul az épület előtti parkoló valamint a kerítés is, . 

A Dél-Dunántúli Operatív Program „Egészségügyi alapellátás fejlesztése” (DDOP-3.1.3/G-14-2014-0049).pályázatának keretében nyerte el Hetes település az 59,98 millió forintos összeget a háziorvosi vegyes ellátás, a fogorvosi rendelő és a védőnői szolgáltatás fejlesztéséhez. A felújítás eredményeként az érintett települések lakossága mai kor követelményeinek megfelelő épületben veheti igénybe az egészségügyi alapellátás által biztosított szolgáltatásokat.

A házi gyermek- és felnőtt orvosi ellátást Hetes és Csombárd települések tartják fenn a fogorvosi ellátás Hetes, Csombárd, Juta, Mezőcsokonya, Somogysárd, Bodrog és Újvárfalva települések lakói számára biztosított, míg a védőnői szolgálat Hetes, Juta, és Csombárd települések esetében biztosítja az ellátást.

„HÁZIORVOSI VEGYES ELLÁTÁS, FOGORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE HETES TELEPÜLÉSEN

Sajtóközlemény

2015. október 05.

60 MILLIÓ FORINTBÓL ÚJÚLT MEG HETESEN A HÁZOIRVOSI, FOGORVOSI ÉS VÉDŐNŐI RENDELŐ

A beruházás keretében Hetes település háziorvosi, fogorvosi és védőnői rendelői is megújultak. A 60 millió forintos uniós támogatással környező települések lakói számára is egészségügyi alapellátást biztosító épületet közel 60 millió forintos korszerűsítik

Hetes Község Önkormányzata a DDOP-3.1.3/G-14-2014-0049 pályázat keretében korszerűsítette Hetes település orvosi rendelőjének, fogorvosi rendelőjének és a védőnői szolgálatnak helyt adó épületet. A támogatás összege 59.98 Mft.

A felújítás eredményeként az érintett települések lakossága mai kor követelményeinek megfelelő épületben veheti igénybe az egészségügyi alapellátás által biztosított szolgáltatásokat.

A támogatott projekt eredményeként korszerű orvosi rendelő várja a betegeket Hetes településén valamint Hetes, Csombárd, Juta, Mezőcsokonya, Somogysárd, Bodrog és Újvárfalva települések lakossága mai kor követelményeinek megfelelő épületben veheti igénybe az egészségügyi alapellátás által biztosított szolgáltatásokat.

A projekt eredményeként a Hetes rendelő akadálymentes elérhetősége is biztosítottá vált. A projekt a Széchenyi2020 program keretben valósult meg. 

„HÁZIORVOSI VEGYES ELLÁTÁS, FOGORVOSI RENDELŐ ÉS VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT FEJLESZTÉSE HETES TELEPÜLÉSEN