Ezüstjuhar Nyugdíjasház

 

Cím:  7432 Hetes, Vikár B. u. 74/c. 
Tel:  30/665-5342
E-mail: ezustjuhar.haz@kapos-net.hu
Intézményvezető: Kéhlerné Baracsi Piroska 

 

Működési engedély

Az intézmény 2003. november 1-től rendelkezik határozatlan idejű működési engedéllyel, 50 időskorú ellátására.

 

Az intézmény alaptevékenysége:

Időskorúak ellátása. Feladatait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletekben foglaltak alapján végzi.

 

Munkatársak

Az Ezüstjuhar Nyugdíjasház munkáit az intézményvezető, a vezető ápoló, a mentálhigiénés szakasszisztens, ápolók, szociális gondozók, közhasznú munkavállalók, a karbantartó, a megbízási szerződéses orvos, a megbízási szerződéses okleveles gyógytornász végzi.

 

Szolgáltatások

Az intézmény biztosítja a lakók korának, egészségi állapotának megfelelő fizikai, mentális és életvezetési segítséget, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglevő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten tartására kerül sor.

A teljeskörű ellátás keretében az önmaguk ellátására nem, vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek napi legalább háromszori étkeztetéséről, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásáról, mentális gondozásáról, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásáról, valamint lakhatásáról az intézményben gondoskodunk.

 

Gondozási szükséglet

A Nyugdíjasházban az ellátás iránti kérelem alapján az intézményvezető elvégzi az ellátást igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát.

A Nyugdíjasházban az ellátás napi 4 órát meghaladó, illetve a külön jogszabályban meghatározott egyéb körülményeken alapuló gondozási szükségletet igazoló szakvélemény alapján nyújtható.

 

Az elhelyezés tárgyi feltételei

Az intézmény az elhelyezés körülményeiben átlagos  szintű ellátást biztosít, huszonnégy apartman működtetésével, mely lakrészekhez fürdőszoba és a földszinten minikonyha tartozik. A közösségi helyiségek többfunkciós feladatot töltenek be, az étterem és a társalgó alkalmas kulturális rendezvények, ünnepélyek, szabadidős programok lebonyolítására.

Az ellátás pénzügyi feltétele

  • Az intézményi térítési díj  4.365,-Ft/nap.
  • Beköltözést követően támogatást kér az intézmény működését segítő alapítvány, melynek összege: 750.000.-Ft.
  • A személyi térítési díj a jövedelem és vagyonvizsgálat alapján kevesebb lehet; mint az intézményi térítési díj.

Ellátottjogi képviselő

Ellátottjogi képviselő: BENCZÉNÉ BOGÁRDI ANDREA
Tel:  06/20/48-99-576
E-mail: andrea.bogardi@ijsz.bm.gov.hu

 

Kéhlerné Baracsi Piroska

az intézmény vezetője