2/2019. (VIII. 26.) HVB határozat

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a bizottság elnökhelyettesének Szabó Jánosnét választotta meg.