1/2019. (VIII. 26.) HVB határozat

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a bizottság elnökének Pelőcz Sándort választotta meg.