1/2014. (VIII. 22.) HVB határozat

A Hetesi Helyi Választási Bizottság a bizottság elnökének Pelőcz Sándort választotta meg.