Somssich Imre Általános Iskola - Beiratkozás 2015

Értesítés

Értesítjük a kedves szülőket, hogy a hetesi Somssich Imre Általános Iskola titkárságán a 2015/2016-os tanévben leendő első osztályos gyermekek beiratkozásának ideje a következőképpen alakul:

  • 2015. április 16. (csütörtök) 8.00-19.00 óra között
  • 2015. április 17. (péntek) 8.00-18.00 óra között

 

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

  • A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • Óvodai szakvélemény
  • Születési anyakönyvi kivonat

 

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a 2015/2016. tanévben a hetesi Somssich Imre Általános Iskolában a következő felekezetek tartanak hit-és erkölcstan oktatást:
Magyar Katolikus Egyház
Képviselője: Portik József plébános
Címe: 7432 Hetes, Ady Endre u. 23.
Hitoktató: Horváth Bálint hitoktató

 

Magyarországi Református Egyház
Képviselője: Kutasiné Molnár Boglárka református lelkész
Címe: Kaposmérő, Hunyadi u.

 

Önöknek a beiratkozáskor kell nyilatkozni, hogy melyik hit-és erkölcstan oktatást választják.

 

Jakab József
intézményvezető