Hetes Község Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

Hetes Község Önkormányzata

tanyagondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7432 Hetes, Rákóczi utca 34.

Somogy megye, 7432 Hetes, teljes közigazgatási területe.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és a

tanyagondnoki szolgálatról szóló helyi rendeletben, valamint a tanyagondnoki szolgálat

szakmai programjában foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

  1. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • 8 Általános, Falu- és tanyagondnoki képzés elvégzésének vállalása 1 éven belül,
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárság
  • cselekvőképesség