Ezüstjuhar Nyugdíjasház ápoló, szakápoló munkakör betöltésére pályázatot hirdet

Ezüstjuhar Szociális Központ

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Ezüstjuhar Nyugdíjasház

ápoló, szakápoló
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény profiljába tartozó ápolási, szakápolási feladatokat lát el.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 - Emelt szintű szakképesítés, szakirányú OKJ-s vagy szakápolói végzettség, magyar állampolgárság, büntetlen előélet,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 - Idősek otthonában szerzett ápolói tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 - Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget és szakképesítést igazoló dokumentumok
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kéhlerné Baracsi Piroska nyújt, a 82/485-956-os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 - Személyesen vagy postai úton a 7432 Hetes, Vikár B. u. 74/C. szám alatt
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető és a vezető ápoló előtt történő személyes meghallgatás, sikeres pályázat esetén próbamunka
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. június 30..