Álláshirdetés - vezető ápoló

Ezüstjuhar Nyugdíjasház

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ezüstjuhar Nyugdíjasház 

vezető ápoló

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla utca 74/C.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A bentlakásos intézmény szakmai feladatainak zavartalan ellátásával, a színvonalas szakmai munka szervezésével, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok. Az intézmény vezetőjével együttműködve kontrollálja és koordinálja a szakmai munkakörben foglalkoztatott dolgozók tevékenységét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. melléklet 8.2. pontjában foglaltak alapján a vezető ápoló részére előírt képesítés megléte: diplomás ápoló, okleveles egyetemi ápoló,okleveles ápoló, ápoló, gyógytornász- fizioterapeuta,
  • Szociális intézményben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • vezetői tapasztalat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű együttműködési és konfliktuskezelési készség, szociális érzékenység, empátia,

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • Kiváló szintű tervező, szervező, irányító

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, motivációs levél, bizonyítvány másolat

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2017. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kéhlerné Baracsi Piroska nyújt, a 82/485-956 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Ezüstjuhar Nyugdíjasház címére történő megküldésével (7432 Hetes, Vikár Béla utca 74/C. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 50/2016. , valamint a munkakör megnevezését: vezető ápoló.
  • Személyesen: Kéhlerné Baracsi Piroska, Somogy megye, 7432 Hetes, Vikár Béla 74/C.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. december 15.