Hetesi Helyi Választási Bizottság

Elérhetőség: 7432 Hetes, Rákóczi u. 34.

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

Helyi Választási Bizottság tagjai
Pelőcz Sándor elnök
Szabó Jánosné elnökhelyettes
Sándor Tiborné tag
Békei Mária tag 
Takács Ildikó tag 
Bradánovicsné Csere Ildikó póttag
Szalaki-Kántor Krisztina póttag

A Hetesi Helyi Választási Bizottság öt tagját és két póttagját a Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője javaslatára 2014. augusztus 22-én választotta meg Hetes Község Önkormányzat Képviselő-testülete.