Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről, az elektronikus kapcsolattartásról 

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket arról, hogy 2018. január 1. napjától megnyílt a lehetőség elektronikus ügyintézés keretében az iparűzési adóbevallások, bejelentkezési és változás bejelentések, adó kiegészítés, valamint általános adó és közigazgatási ügyek, anyakönyvi, hagyatéki, ipar-kereskedelem tárgykörbe tartozó, valamint pénzügy-gazdálkodási, szociális, településüzemeltetéssel kapcsolatos ügyek intézésére. A szolgáltatásokat kizárólag Ügyfélkapu regisztrációval rendelkező ügyfeleink vehetik igénybe!

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Továbbiakban Eüsz tv.) 9. § (1) aa) alpontja alapján a gazdálkodó szervezetek (A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7. § [Értelmező rendelkezések] (1) szerint az egyéni vállalkozók is!) és a 9. § (1) ac) alpontja alapján az önkormányzatok számára 2018.01.01-től kötelező az elektronikus ügyintézés.

Az Eüsz tv. alapján elektronikus ügyintézésre kötelezettektől 2018.01.01-et követően papír alapon nem áll módunkban ügyindító dokumentumot befogadni.

A Hetesi Közös Önkormányzati Hivatal KRID azonosítója: 508063951  
A Hetesi Közös Önkormányzati Hivatall rövid neve: SFGCH

Hetes Község Önkormányzata KRID azonosítója: 547037758
Hetes Község Önkormányzata rövid neve: HKPMH

Csombárd Községi Önkormányzat KRID azonosítója: 345028729
Csombárd Községi Önkormányzat rövid neve: CSKPMH

Bodrog Község Önkormányzata KRID azonosítója: 347097324
Bodrog Község Önkormányzata rövid neve: BKPMH

Várda Községi Önkormányzat KRID azonosítója: 140098136
Várda Községi Önkormányzat rövid neve: VKPMH

A Hivatal az elektronikus ügyintézés biztosítási kötelezettségének a törvényi előírások alapján a központi ASP rendszer által támogatott ügytípusok esetében az ASP rendszeren keresztül tesz eleget. Az ASP e-szolgáltatási felülete az ELÜGY, melyet az ügyfelek az alábbi internetes oldalon érhetnek el: https://ohp.asp.lgov.hu

Jelenleg az önkormányzat adó, ipar-, és kereskedelmi, hagyatéki leltár, birtokvédelmi, anyakönyvi és szociális ügyei támogatottak szakrendszeri fejlesztésekkel az önkormányzati ASP rendszeren keresztül, de az ún. e-Papír szolgáltatás segítségével bármilyen ezen kívüli ügy elektronikusan indítható.
Az ügyindítás bejelentkezéshez és regisztrációhoz kötött szolgáltatás, ennek hiányában az űrlap legfeljebb csak nyomtatható és papír alapon nyújtható be.

Az e-Papír szolgáltatás ITT érhető el.

Kérem, amennyiben módjukban áll éljenek az elektronikus ügyintézési lehetőségekkel!

Elektronikus ügyintézés az önkormányzati hivatali portálon általános tájékoztató